• 05
  • شیشه سکوریت

     شیشه سکوریت به شیشه ای گفته می شود که تحت عملیات حرارتی در شرایط خاص شیشه خام تبدیل به شیشه سکوریت با ایمنی (safty glass)شیشه سکوریت  دارای مقاومت 5 الی 8 برابر شیشه معمولی هستند و پس از شکسته شدن به تکه ها و ذرات کوچک ریزی تبدیل می شوند و لبه های تیز و خطرناک ندارند که جزء  مزیتهای اصلی این محصول می باشد که خطر جانی نداشته و همچنین در مقابل تغییرات دمای 175 درجه سانتی گراد نیز در برابر انقباض و انبساط حرارتی بسیار مقاوم  هستند.